Ο Χριστουγεννιάτικος Κουμπαράς για τους φτωχούς

Με τις οδηγίες που υπάρχουν στην παρουσίαση που ακολουθεί, από την εκπομπή των “Χελιδονιών του Χριστού”, μπορεἰς να φτιάξεις κι εσύ τον δικό σου κουμπαρά! Τον κουμπαρά για τους φτωχούς!